Systemy fiskalne
Kasy fiskalne ONLINE

Kasy ON-Line kiedy i kto?

1. Do 31 grudnia 2019 (od 1 stycznia 2020 już wymóg pracy na kasie on-line)

Kasa fiskalna online u mechanika, wulkanizatora i na stacji paliw

W pierwszej kolejności kasy fiskalne online będą musieli wprowadzić w swoich działalnościach podatnicy wykonujący następujące czynności:

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • usługi zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Powyższe czynności będą musiały być rejestrowane na kasach online’owych już od 1 stycznia 2020 r. W praktyce oznacza to, iż mechanicy, wulkanizatorzy, właściciele stacji paliw itp. będą musieli zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować nowe urządzenia jeszcze w 2019 r. – tak by od nowego roku już ewidencjonować sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do 31 czerwca 2020 (od 1 lipca 2020 już wymóg pracy na kasie on-line)

Kasa fiskalna online w gastronomii i hotelu

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedaż węgla

Zgodnie z projektem nowelizacji, powyższe usługi będą musiały być rejestrowane na kasie fiskalnej online od 1 lipca 2020 r.

3. Do 31 grudnia 2020 (od 1 stycznia 2021 już wymóg pracy na kasie on-line)

Kasa fiskalna online u fryzjera, lekarza, prawnika i nie tylko

Najwięcej czasu na wprowadzenie kas fiskalnych online w działalności dano podatnikom świadczącym następujące usługi:

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi budowlane,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawnicze,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

W przypadku wykonywania powyższych czynności, podatnicy będą mieli czas na wprowadzenie kas fiskalnych nowego typu do 1 stycznia 2021 r.

4. Kasy online u pozostałych podatników

Przedsiębiorcy niewykonujący czynności kwalifikujących się do obowiązkowego ewidencjonowania za pomocą kasy online’owej, będą mogli użytkować posiadane obecnie urządzenia aż do zakończenia okresu ich eksploatacji (zapełnienia pamięci fiskalnej). Co więcej, kasy fiskalne „starego” typu wciąż będą dostępne do zakupu.

Podatnicy, nieobjęci obowiązkiem wymiany kas, będą więc mogli wybrać, jaki typ urządzenia zakupić – czy ma to być kasa fiskalna „starego” typu, czy kasa fiskalna online. Należy przy tym podkreślić, iż projektowane przepisy przewidują możliwość uzyskania ulgi na kasę wyłącznie w przypadku zakupu urządzeń online’owych.

5. Kilka kas rejestrujących różne czynności

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek wymiany kas w określonych terminach dotyczy wyłącznie tych urządzeń, które służą podatnikowi do rejestracji czynności wymienionych w projekcie nowelizacji. Przykładowo firma, która prowadzi warsztat samochodowy i myjnię, a do świadczenia tych dwóch rodzajów usług używa dwóch różnych kas, będzie musiała wymienić wyłącznie to urządzenie, na którym rejestrowane są usługi naprawy pojazdów silnikowych.