Systemy fiskalne

Polska bezgotówkowa

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. 

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 5 miesięcy od momentu zainstalowania lub do osiągnięcia obrotu na poziomie 42 tys. zł.

Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia obrotu na terminalu w wys. 42 tys. zł w skali 5 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego przez 5 miesięcy  oraz obsługą płatności bezgotówkowych przez okres 5 miesięcy lub do osiągnięcia obrotu w wysokości 42 tys. zł.

Nie ma minimalnego progu obrotu.

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 terminal płatniczy we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Okres dofinansowania jest liczony przez 5 miesięcy od momentu jego instalacji. Wyjątkiem są Akceptanci z sektora transportu osobowego (bez taksówek), którzy mogą otrzymać do 20 sztuk terminali. 

Współpracujemy z PayTel oraz Polskie e-Płatności. 

Na terminale z technologią zbliżeniową – zarówno stacjonarne jak i mobilne.

Nie. Terminal instalujemy w twoim lokalu bez pobierania dodatkowych opłat.

Nie. Wszystko wszystko jest po naszej stronie.

Wniosek o terminal i program Polski bezgotówkowej wypełnimy z Tobą u nas w biurze, a umowę z operatorem podpiszesz elektronicznie.